اس ام اس تولد خوب

یکشنبه 10 خرداد 1394 ساعت 13:56


اس ام اس تولد خوب


آنقدر از تو نوشتم

تا آینه هم در انعکاس تصویرت شکست

دیگر نه قلب مرا درمانی است

نه آینه شکسته رااس ام اس تولد خوب


مشکلات برای همه وجود دارد

اما طرز برخورد با آن است که

باعث تفاوت می گردد.


اس ام اس تولد خوب


اگر ” تو” را امتحان میگرفتند

بی شک من

رتبه اول میشدم

بس که تکرار کردم

نامت را در مرور خاطرات…


اس ام اس تولد


در هیچ قالب شعری

نمیگنجی …

نه غزل حدودش را دارد

نه سپید توانش را …

شعری به وسعت قلب مهربانت ،

نمی توان سرود …


اس ام اس تولد

برچسب‌ها: اس ام اس